ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

23-03-2015

Παράδοση έργου στο Λύκειο Διονύσου [Αττική]

Έργο επέκτασης του Λυκείου Διoνύσου [στη συμβολή των λεωφόρων Διονύσου και Αρμονίας) που υλοποίησε η ΚτΥπ ΑΕ και περατώθηκε το Μάιο 2014, παραδόθηκε σε χρήση τη Δευτέρα, 23.03.2015. Το έργο προϋπολογισμού 3,206,700€ συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Περιλαμβάνει αίθoυσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ έχει συνολική έκταση περίπου 1.000τμ.

15-01-2015

Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού καθαρισμού

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο «Τακτικός καθαρισμός των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και των αποθηκών αυτής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

pdfΑπόφαση διενέργειας

pdfΔιακήρυξη του διαγωνισμού

04-12-2014

Πρόχειρος διαγωνισμός για τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της ΚτΥπ ΑΕ

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο “Τακτικός καθαρισμός των γραφείων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καθώς και των αποθηκών αυτής για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών”

pdfΑπόφαση διενέργειας καθαρισμού

pdfΔιακήρυξη του διαγωνισμού

04-12-2014

Πρόσκληση σε γενική συνέλευση του μετόχου

Με την υπ’ αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ΘΕΜΑ 2ο/05.06.2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης.

pdfΠροβολή της Πρόσκλησης

TOP