28-02-2019

Λήψη μέτρων ασφαλείας και αποκατάσταση των ζημιών από το συμβάν αποκόλλησης οικοδομικών υλικών από τις εξωτερικές όψεις του Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου κατά την 25-01-2019 και σύμφωνα με την από 29-01-2019 έκθεση επικινδύνου κατασκευής του Δήμου Πολυγύρου

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Τιμολόγιο Μελέτης

Άδεια Μικρής Κλίμακας

TOP