ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Δείτε παρακάτω τα έργα στον κλάδο της Υγείας που ανατέθηκαν στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  και εντάχθηκαν σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Έργα

Νέα Πτέρυγα του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Το έργο αφορά στη Μελέτη, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων – Διοίκησης – Κεντρικής Αποστείρωσης και Πλυντηρίων, στην Ανακατασκευή υπάρχουσας Πτέρυγας Χειρουργείων και στην Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Περισσότερα
Ψυχιατρικό Τμήμα στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”

Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Παναρκαδικό Γ. Ν. Τρίπολης, δυναμικότητας 42 κλινών.

Περισσότερα
Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Υποσταθμού και προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου.

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

Το έργο αφορά στην μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας, στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου «Παπαναγνώστου».

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Το έργο αφορά στην Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου του Νοσοκομείου και στην Εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ"

Το έργο αφορά στις Αναδιαρρυθμίσεις – Επεκτάσεις και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου.

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Το έργο περιλαμβάνει την Αναβάθμιση του Κεντρικού Κτιρίου και την Προμήθεια - Εγκατάσταση Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Το έργο αφορά στην ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, συνολικής δυναμικότητας 123 κλινών.

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Το έργο περιλαμβάνει την Επέκταση - Αναδιαρρύθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, καθώς και την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού.

Περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου, με ισόγεια πτέρυγα βοηθητικών και Η-Μ χώρων.

Περισσότερα
TOP