ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

23-12-2020

Ευχές

10-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018

09-11-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας»

Ανακοίνωση

30-10-2020

50 κλίνες ΜΕΘ σε 60 ημέρες. Η Ελλάδα μπορεί!

50 κλίνες ΜΕΘ σε 60 ημέρες.

Η Ελλάδα μπορεί!

 

19-10-2020

Εγκαινιάστηκαν οι 50 νέες κλίνες Μ.Ε.Θ που κατασκευάστηκαν σε έναν εξ’ ολοκλήρου νέο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Θώρακος και Νοσημάτων «Σωτηρία» από την ΚτΥπ Α.Ε.

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα από την Γ.Γ. του Πρωθυπουργού.

Διαβάστε εδώ το Ενημερωτικό Σημείωμα από την Βουλή των Ελλήνων.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

29-09-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Μ.ΧΙΟΥ-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

03-09-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α’ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”»

Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας Ηλεκτρονικής κλήρωσης

23-07-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ – ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Ανακοίνωση

04-06-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΕΚΚΝ Αυλώνα»

Ανακοίνωση

27-05-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

2η Ανακοίνωση Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού

TOP