ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

28-01-2021

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ “ΣΑΡΕΝΤΖΙ” ΚΑΙ “ΡΟΛΟΪ” ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4: Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για σύναψη δημοσίων συμβάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3: Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για σύναψη δημοσίων συμβάσεων Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Παρόχων Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2: Για την κατάρτιση καταλόγου Εργοληπτών ενδιαφερομένων για σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων ανά κατηγορία έργου, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Εργοληπτών

29-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1: Για την κατάρτιση καταλόγου Μελετητών ενδιαφερομένων για σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ανά κατηγορία μελέτης, κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έτους 2021

Πρόσκληση & Αίτηση Κατάρτισης Καταλόγου Μελετητών

23-12-2020

Ευχές

10-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018 της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2018

09-12-2020

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» συμμετέχει στον Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» συμμετέχει στον Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020.

09-11-2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης του έργου: «Κατασκευή εγκατάστασης Ενεργητικής Πυροπροστασίας στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας»

Ανακοίνωση

30-10-2020

50 κλίνες ΜΕΘ σε 60 ημέρες. Η Ελλάδα μπορεί!

50 κλίνες ΜΕΘ σε 60 ημέρες.

Η Ελλάδα μπορεί!

 

TOP