ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Δείτε παρακάτω τις ανακοινώσεις της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

05-06-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης – «3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Ανακοίνωση

05-06-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης – «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»

Ανακοίνωση

05-06-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης – «10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Ανακοίνωση

09-05-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης

09-05-2018

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργου

07-05-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης – «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης

19-04-2018

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης «Ειδικό κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων στο νέο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων»

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημόσιας Ηλεκτρονικής Πληρωμής

17-04-2018

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων

Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης Έργων

17-04-2018

Ετήσια διμελής επιτροπή για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων για την συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών με αναθέτουσα αρχή την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και οριστικοποίηση καταλόγου τεχνικών υπαλλήλων που θα υποβληθούν στην Ηλεκτρονική Εφαρμο

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 20ου θέματος της με αριθμό 164ης/29.03.2018 Συνεδρίασης

27-03-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ενεργειακών επιθεωρητών, έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

TOP